Güç aktarma organları pdf

Güç Aktarma Organları ÇALIŞMA PRENSİBİ : Motor yakıttan elde ettiği ısı enerjisiyle gücünü kavrama ( debriyaj) aracılığı ile vites kutusuna aktarır. Vites kutusu motordan gelen hareketi şafta, şaft diferansiyele, diferansiyel aksa ve aks tekerlere iletir. Güç aktarma organları taşıt üzerinde birçok şekilde konumlandırılmaktadır. Burada birkaç şekli verilmiştir. Güç aktarma organlarında yaygın olarak standart kavrama ( veya hidrolik kavrama, tork konvektör), standart vites kutusu ( veya otomatik transmisyon), Şaft, Diferansiyel ve Akslar kullanılmaktadır. araçlarında kullanılan hidrolik sistemler ve güç aktarma organları da zaman içinde geliĢim göstermiĢtir. Dizel motoru tarafından üretilen gücün tekerleklere kadar verimli bir Ģekilde iletilmesi görevini yapan aktarma organları ve hidrolik sistem, önemli parçalardan oluĢmaktadır. GÜÇ AKTARMA ORGANLARI MM452 Türkçe Seçmeli 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları - Dersin Amacı çalışma p Güç aktarma organlarının parçalarını, taşıtta gereksinim nedenlerini, yapısını, rensiplerini öğretmek. Güç aktarma organları arızalarını, bakım ve onarımlarını öğretmektir. Güç Aktarma Organları Yapım Şekilleri Yukarıda sıralanan özelliklerin sa ğlanması de ğişik yapım şekilleriyle elde edilmi ştir. arasında, çeşitli amaçlara yönelik güç aktarma organları yapım şekilleri görülmektedir.

  • Bireyler arası iletişim aöf pdf

  • 8 sınıf ingilizce 1 ünite kelimeleri quiz pdf

  • Montauk projesi kitap türkçe pdf

  • Alice in wonderland lewis carroll pdf

  • Byg20g pdf


  • Video:Organları aktarma

    Aktarma organları

    Güç aktarma organları ta şıt. GÜÇ AKTARMA ORGANLARI ATÖLYESÝ. Bülent ÖZDALYANf İÇİNDEKİLER I. Güç aktarma organları ihtiyacı a) Giriş b) Verim c) Motor Performans Eğrileri d) Bir Güç Aktarma Organında Bulunması Arzu Edilen Özellikler II. Kavramalar ( daha detaylı bilgi) a) Kavramaların başlıca görevleri b. Güç Aktarma Organları – GAO denmektedir. Klasik bir güç aktarma organı aúağıdaki elemanlardan meydana gelmektedir. Aks’ lar dan meydana gelmektedir. 2- TEMEL DĠRENÇ KUVVETLERĠ Grafik incelendiğinde taıt hızına bağlı olarak R tr ( transmisyon Direnci) ve R ro