Kat mülkiyeti kanunu 2018 pdf

KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası : 634. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak kat mülkiyeti. Title: 3959 Author: mevzuat3 Created Date: 6/ 19/ 11: 47: 01 AM. PDF | On Jan 1,, Yunus Emre Gül published Kat Mülkiyeti Kanunu 29. Maddelerin Yorumu | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. MADDE 10 - Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti ( Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz. 3) Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine. B) Kat mülkiyeti kütüğü: Madde 11 – ( Değişik: 14/ 11/ / 4 md. ) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunur. Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescille ilgili genel hükümler, kat mülkiyeti kütüğüne yapılacak tescillerde de uygulanır. ( Değişik fıkra: 14/ 11/ S.

  • Hizbul bahr duası pdf

  • 8 sınıf ingilizce 1 ünite kelimeleri quiz pdf

  • Montauk projesi kitap türkçe pdf

  • Alice in wonderland lewis carroll pdf

  • Byg20g pdf


  • Video:Mülkiyeti kanunu

    Kanunu mülkiyeti

    mad) Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur.