Sosyal medya nedir pdf

Günümüzde sosyal medya uzmanı olarak adlandırılan yeni bir meslek türü ortaya çıkmış ve gelişimi hızla sürdürmektedir. Yeni medyanın sağladığı yeni imkanları doğru bir şekilde değerlendirebilmek ve kullanım açısından da fayda sağlayabilmek için bazı bilgilere sahip olmak gereklidir. Mevcut iş ilanları incelendiğinde pek çok firmanın bu alanda nitelikli çalışanlar aradığı görülebilir. Sosyal medya hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmak için Enstitü tarafından verilen online eğitim sosyal medya uzmanlığı kursuna katılarak bu alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Kursu başarı ile tamamlamanız halinde elde edeceğiniz başarı sertifikasınıözgeçmişinize ekleyerek bu alanda iş bulma şansınızı arttırabilirsiniz. Sosyal Medyanın Geleneksel Medyadan Temel Farkı Nedir? Sosyal medya geleneksel medyaya göre daha fazla etkileşim sağlayan bir yapıya sahiptir. Sosyal medyada iletişim çift yönlü olarak yapılır. Bu sayede bireyler paylaşımlarına geri dönüşleri daha hızlı sağlayabilirler. Sosyal Medya Ara. Türkiye’ de en çok kullanılan sosyal medya platformları bulunmaktadır.

 • Pdfcandy resize pdf

 • Bilim iş başında pdf

 • Yökdil çıkmış sorular 2017 pdf

 • Montauk projesi kitap türkçe pdf

 • Czerń i purpura pdf


 • Video:Nedir sosyal medya

  Nedir sosyal medya

  Bağımlılık yaratır. Markalara hareketler olabilir. Kişilere hakaretler olabilir. Bir firmanın ürününü kullanmadan onu karalayanlar olabilir. Asparagas haberler ortaya çıkar, 6. İsminiz kullanılarak sahte hesaplar açılır ve sevenleriniz kandırılabilir. Başkası tarafından kandırılmak kolaydır. Tanımadığınız kişilerce rahatsız edilebilirsiniz. Tanımadığınız kişiler sizin hakkında kolayca bilgi toplayabilirler. Sosyal medya kullanımı sosyal ve politik katılım, kendini iyi hissetme, yalnızlığa çare gibi amaçlarla da kullanılmakta, ancak bu anlamda sosyal ağlara aşırı biçimde yaslanma sosyal medya bağımlılığını besleyen bir unsur olabilmektedir ( Babacan, ). Sosyal medyanın gelişimi ile beraber yeni alanlar da ortaya çıkmıştır. Yeni meslek türleri, internet üzerinden yürütülen işler ve online iş fırsatları bu alanları oluşturur.

  En popüler olan alanlardan biri dijital pazarlama alanıdır. Web siteleri üzerinden yapılan ticaret, sosyal medya alanının genişlemesiyle sosyal paylaşım platformlarını da kapsar hale gelmiştir. Böylece geniş bir pazar ağımeydana gelmiştir. Bunlara ek olarak internet ortamındaki verilerin analiz edilmesini kolaylaştıran yeni araçlar sayesinde, ürününü satmak isteyen girişimcilerin hangi kitlelere ne kadar ulaşabildiklerini ve ürünlerinin ne kadar ilgi gördüğünü tespit etmeleri kolaylaşmıştır. Tek bir bölgeye bağlı kalmadan, ülkenin her yerine hatta uluslararası bölgelere ticaret yapabilme olanağı da sağlanması nedeniyle sosyal medya tercih edilmektedir. Çağımızda değişen koşullar, insanların bilgiye olabildiğince hızlı ulaşmasını gerektirdiğinden, bilgilendirme ve haber sağlayan gazeteciler de mesleklerini dijita. Erişilebilirlik: Sosyal medya içeriğine internet aracılığıyla her zaman her yerden erişilir. Platformlar, ilk günden mobil cihazlarla uyumlu geliştirilirler ve e- posta ile güncellenebilirler. Programlanabilirlik: Her platformun kendine has ya da belli standartları kullanan bir uygulama geliştirme arayüzü ( Api) vardır. Bu sayede sürekli bir takım araçlarla, kullanıcılara ek işlevlerin sağlanması mümkün olur.

  Ölçeklenebilirlik: Binlerle ifade edilen bu araçların kullanıcı sayısı milyonları bulsa da baştan itibaren pek çok yeni nesil teknolojiyi kullanarak kitlelere hizmet verebilecek kapasitedelerdir. Dinamiklik: Sosyal medyanın en önemli özelliği de her şeyin su gibi akıcı, dinamik, sürekli güncelleniyor olmasıdır. Sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki farklar 1. Erişim: Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye erişebilmesine olanak tanır. Erişilebilirlik: Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve hüküm. See full list on nedir. Hangi amaçlarla sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişki? Fare- klavye hastalığı 2. RSI ( tekrarlayıcı gerilme yaralanması) 3. Blog ifşacılığı 6. Youtube narsisizmi 7. Myspace taklitçiliği 8. Wikipedializm 12. Sosyal medyanın etkileşimli yapısını sürdürebilmek için kullandığı araçlar her platformda genellikle benzerlik gösterir.

  Bu araçlar kullanıcı odaklı, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak ortaya çıkmıştır. İnternet sitelerinin kullanımını ve sosyal etkileşimi kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Kullanıcıların sosyal medyada kendi kişisel bilgilerini kullanarak paylaşım yapmaları için kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı hesapları oluşturulmasını isteyen web siteleri sosyal etkileşimin bu hesaplar aracılığıyla oluşturulmasını sağlar. Kullanıcı hesabını oluşturan bir birey, kendi hesabıyla birlikte farklı konular hakkında içerikler üreterek diğer kullanıcı hesapları tarafından etkileşim almaktadır. Kullanıcı hesapları, web sitesine eklenen bilginin kimin tarafından eklendiğini belirleme ve bu bilgilere kimler tarafından ulaşıldığını tespit edebilme açısından önemlidir. Kullanıcı hesabı oluşturan bireylerin daha detaylı kişisel bilgilerini eklemelerini sağlayan profil. Sosyal medya uzmanı; Sosyal medya üzerinden pazarlama, ürün tanıtımı, ürün tutundurma vb. gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilere denir. We Are Social’ ın Dijital Raporuna göre ( Kemp, ), dünyada 4. 021 milyar internet kullanıcısı, 3. 196 milyar aktif sosyal medya kullanıcısı ( dünya nüfusunun % 42’ si) ve 2. 958 milyar aktif mobil sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı sosyal medya ile ilgili bağımlılık türüdür ve son dönemlerin ciddi problemlerinden biridir. Sokakta hergün insanlara bakarak bağımlılığın ne derecede olduğunu görebilirsiniz.

  İnsanla yolda giderken bile kafaları eğik cep telefonu aracılığıyla birşeyler yazma çalışıyorlar. Bu bağımlılık halen dünya genelinde tıbbi açıdan bir hastalık olarak değerlendirilmemektedir. See full list on iienstitu. Farklı düşünceleri tanıma ve öğrenme, 2. Kişilerin yaşam tarzlarının ve yaşamlarının takibi, 3. Çabuk örgütlenebilme, 4. Yeni arkadaşlar edinme, 5. Yeni iş bağlantıları edinme, 6. Firma açısından ürünlerin tanıtılması, 7. Firma açısından ürünlerin pazarlanması, 8. Yeni bir haber saniyeler içerisinde öğrenilebilir, 9. Ünlü olmak çok daha kolaydır, 10. Arkadaşlarınla çok hızlı iletişim kurabilirsin. Adli suçlarda kişi ve kişinin çevresi hakkında adli merciler ciddi bilgiler elde edebilirler. Sosyal medya çok kısa sürede kitleleri etkilemekte ve organize olmaları- nı sağlamaktadır.

  Sosyal medya, Tunus’ ta devrim günlerinde yaygınlaşmış ve devrimden sonra da etkileri hissedilmeye başlanmıştır. Fakat Mısır’ da Arap Baharı’ ndan çok daha önceleri sosyal medya faaliyetleri organize olmuştur. Hangi kurumlar sosyal medyayı kullanmaktadır? Peki, “ Sosyal medya nedir? ” diye kendimize soracak olursak. Sosyal medya; internet teknolojilerini kullanarak iletiim kurmayı, bilgi paylamayı ve içerik üretmeyi sağlayan bir platformdur. Sosyal Medya, bireylerin internette yazdıkları yazılardan, videolardan fotoğraflardan ve diğer materyallerden oluur. YENİ MEDYANIN DİJİTAL TOPLUMU SOSYAL MEDYA & ÖDÜLLÜ KAMPANYALAR. Yeni İletişim Teknolojileri, Yakınsama, Etkileşim. ( 2) ( PDF) YENİ MEDYA NEDİR NE DEĞİLDİR. Mevcut araştırma, gençlerin sosyal medyayı en çok hangi amaçlarla ve ne sıklıkla kullanmakta olduğu ile onların sosyal medya kullanım amaçlarıyla sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 763 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre\ \ u0001ò Sosyal Medya Kullanım katılımcılar sosyal medyayı en çok eğlence, iletişim ve gündemi takip etme amaçlarıyla\ \ u0001ò en az ise kişilere ulaşmak, kişisel sunum ve bilgi paylaşmak ve insanları daha iyi tanımak için kullanmaktadırlar. Medya; Her türlü bilgiyi kişilere ve topluma aktaran, eğlence, bilgi, ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüne denilmektedir. Sosyal medya; İnternette bilgi paylaşımının tek taraflı yapılmadığı, herkesin fikirlerini özgürce dile getirebildiği, fikir ve düşüncelerin paylaşıldığı, insanların birbirine destek olduğu tüm bu altyapının ve düzenin bütününe verilen isimdir.

  Ayrıca, Türkiye’ de yılı itibarıyla 51 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır ve bu sayı yılına göre % 6 oranında artmıştır. Türkiye’ de en çok kullanılan sosyal medya platformları sırasıyla Youtube, Facebook ve Instagram’ dır ve Türkiye Instagram kullanımında dünyada 6. sırada bulunmaktadır. Projelerin daha geniş hedef kitlelere ulaşabilmesini sağlamak. Sosyal medya üzerinden projenin haberini yapmak. Sosyal medya üzerinden projenin duyurusunu yapmak. Sosyal medya üzerinden ürünlerle ilgili kampanya duyuruları yapmak. Sosyal medya üzerinden pazarlamaya katkıda bulunmak. Ne kadar aktif sosyal medya kullanıcısı var?