Soğutma yükü hesabı pdf

SOĞUK HAVA DEPOSUNUN SOĞUTMA YÜKÜ HESABI ( Yoğurt örneği) Örnek: Taban alanı 120 m2 olan bir soğuk hava deposunda 3 kg’ lık yoğurt kaplarını içeren kasalar depolanacaktır. Aşağıdaki tabloda sunulan veriler yardımıyla toplam soğutma yükünü hesaplayınız. İşçi sayısı 2 beden işçisi 1 forklift işçisi. K x 148m2 x ( 30° C – 1° C) x 24 ÷ 1000 Q = 28, 8 kWh / gün [ 148m2 = 24m2 + 24m2 + 20m2 + 20m2 + 30m2 + 30m2] Zemin Q = U x A x ( Dış sıcaklık – İç Sıcaklık) x 24 ÷ 1000 Q = 0. K x 30m2 x ( 10° C – 1° C) x 24 ÷ 1000 Q = 1, 8 kWh / gün. See full list on frigoblock. Q = U x A x ( Dış sıcaklık – İç Sıcaklık) x 24 ÷ 1000. Bir sonraki adımda depoda çalışan insanlardan gelen ısı yüklerini hesaplayacağız. Soğuk depoda günde 4 saat çalışan 2 kişi olduğunu varsayarsak ve bu kişilerin saatte 270 Watt ısı yaratabileceklerini öngörebiliriz. Aşağıdaki formülü kullanacağız:. soğutma yükü), details ( ayrıntılar) girildiği takdirde mahaller için zonlamalar yapılabilmekte ve bu zon - ların ısıtma- soğutma set point ( ayar) değerleri giril- mektedir. Yine sisteme girecek olan ısıtma- soğutma havası sıcaklıkları, gerekli olan taze hava miktarı bu bölümden ayarlanabilmektedir. Hesaplamalar için. Bir sonraki adım ürün solunumundan gelen soğutma yükü hesabı. Bu örnekte, ürün solunum ısısını ortalama olarak günlük 1.

 • Lgs yeni nesil sorular pdf

 • Bilim iş başında pdf

 • Yökdil çıkmış sorular 2017 pdf

 • Montauk projesi kitap türkçe pdf

 • Czerń i purpura pdf


 • Video:Soğutma yükü hesabı

  Yükü hesabı soğutma

  9kJ/ kg kullanalım, ancak bu oran zamanla ve sıcaklıkla değişir. Bu örnekte, bu soğutma yükü kritik kabul edilmediğinden, yalnızca hesaplamayı basitleştirmek için bir tek değeri uyguluyoruz. Bu örnekte, depoda 20. 000 kg’ lık bir elmayı muhafaza edilmektedir. Bunu hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanacağız:. Sonraki adımda aydınlatma tarafından üretilen ısıyı hesaplayacağız. Bu oldukça basittir ve aşağıdaki formülü kullanabiliriz. Bu çalışmada İzmir ilinde bulunan model bir konutun saatlik soğutma yükü hesabı yapılmıştır. Soğutma yükü hesabı Işınım Zaman Serileri metoduna göre yaplmıştır. Hesaplamalarda 1997– ı yılları arasında meteorolojik datalar kullanılarak önce yıllık ortalama sıcaklık, güneş ışınımı ve. Soğuk odalarda ısı kazanımı genellikle % 5- 15 oranında iletim yüklerinden geçer. Yani deponun çatısından, duvarlarından ve zemininden soğuk odaya akan termal bir enerji vardır. Isı her zaman sıcaktan soğuğa akar ve soğuk odanın iç kısmı çevredeki ortamdan çok daha soğuktur, bu nedenle ısı her zaman bu sıcaklık farkı nedeniyle alana girmeye çalışır.

  Eğer soğuk depo doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa, ısı transferi daha yüksek olacaktır. Soğutma yükünü etkileyen diğer bir etmen ise, depoya konulan ürünlerden gelen yüklerdir. Ürünlerden gelen soğutma yükleri, toplam ısı kazancının % 55- 75’ ini oluşturur. Ayrıca, ürün soğuduktan sonra ikinci bir şoklama, dondurma veya ileri soğutma gibi işlemler yapılacaksa bu da ek soğutma yükü oluşturacaktır. Isı kazancı hesabı yaparken paketlemeyi de hesaba katmak gerekir, çünkü ürünün paketi de depoda soğutmaya maruz kalacaktır. Ayrıca, meyve ve sebzeleri soğutma işlemi yapılacaksa, bu ürünler canlı olması ve solunumla ortamda bir miktar ısı üretme. Q = m x Cp x ( Ürün giriş sıcaklığı – Depo içi sıcaklık) / 3600 Q = 4. 000 kg x 3, 65 kJ / kg° C x ( 5° C – 1° C) / 3600 Q = 16kWh / gün. Sonraki adımda, soğutma yükünü, soğuk odaya yeni gelen ürün değişiminden gelen ısıya göre hesaplayacağız. Bu örnek için elmaları depolayacağız.

  Ürünleri soğutmanın yanında dondurma, ileri soğutma gibi işlemler yapacaksanız, bunların ısı kazancı hesaplarını da ayrı ayrı yapmanız gerekir. Biz bu örnekte sadece soğutma yapıyoruz. Her gün 5° C’ lik sıcaklıkta ve 3. 65 kJ/ kg’ lık bir ısı kapasitesi olan 4. 000 kg’ lık yeni elma depoya gelmektedir. Bu hesap için şu formülü kullanabiliriz:. Isı transferi konusu bugün mühendisliğin tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denilebilir ki Makine Mühendisliğinde bu daha da geniş olmaktadır. Makine Mühendisi, ısı transferi ilmini ısıtma, soğutma, klima, havalandırma konularından. Soğutma yükü hesaplaması için değişik algoritma ve yöntemler mevcuttur. ( ), mevcut yöntemler üzerine yaptığı araştırmada ASHRAE tarafından önerilen ışınım zaman serisi ( RTS) yönteminin diğer yöntemlere göre üstün özellikleri üzerinde durmaktadır.

  Bu çalışmada, soğutma yükü hesabı için. Soğutma yükü hesabı için tüm değerlerin giril- mesinden sonra sonuçlar kısmında otomatik olarak ısı kazancı bilgileri çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlar ile yapılan hesaplamala - rın bulunduğu soğutma yükü hesap tablosu program tarafından otomatik olarak oluşturula- rak istenirse çıktı olarak ta alınabilir.