Acilde kullanılan ilaçlar pdf

Sep 21, · Acilde kullanımı giderek azalmakta. 20) Fentanil : Analjezik, sedatif, 2- 10 mcg/ kg, kafa içi basıncı arttırır, doz bağımsız göğüs duvarı rijiditesi yapar. 21) Atropin : Semptomatik bradikardide ve organofosfat zehirlenmelerinde kullanılır, 0. ONAY İSTEYECEK İLAÇLAR NALOKSAN Narkotiklerin aşırı doz alınımında kullanılan antidottur. İV yoldan 0, 8mg naloksan % 5 dextrozla 10 ml tamamlanır. Toplam doz 2, 4 mg’ dır. Narkotik zehirlenmesi sonucu görülen stuporun, komanın, solunum baskılanmasının düzenlenmesini sağlar. Eroin, morfin, kodein, vb. 7$ 01 : Acil Endikasyonlar : Aneljezi, sedasyon, RSI indüksiyonunda Mekanizma : Korteks ve limbik sistem üzerine etki eder, NMDA reseptör antagonisti Doz: Subdissosiyatif: 0. ACİLDE KULLANILAN KISALTMALAR 1 – AVPU A – Alert = Uyanık V – Verbal = Sözel uyarıya yanıt var P – Painful = Ağrılı uyarıya yanıt var U – Unresponsive = Yanıt yok. 2 – VSA V – Vital = Vital S – Signs = Bulguların A – Absent = Olmaması 3 – SAMPLE S – Signs and Symptom = Bulgu ve belirtiler.

  • Anthony giddens sosyoloji pdf

  • 8 sınıf ingilizce 1 ünite kelimeleri quiz pdf

  • Montauk projesi kitap türkçe pdf

  • Alice in wonderland lewis carroll pdf

  • Byg20g pdf


  • Video:Ilaçlar kullanılan acilde

    Kullanılan ilaçlar acilde

    Asidik ilaçlar asidik ortamda, bazik ilaçlar bazik ortamda non- iyonize haldedirler, yani absorpsiyonları daha fazladır. İlaç molekülünün fizikokimyasal özellikleri- 3. İlacın farmasötik şeklinin fiziksel özellikleri : Solüsyon halindeki ilacın absorpsiyonu, süspansiyon veya emülsiyonlardan daha hızlıdır. Sunu Planı • Tanım • Hipertansiyonun Sınıflandırması • Patofizyoloji • Tanı • Hipertansif Acilde Kullanılan İlaçlar • Hipertansif Aciller. önemli ilaçlar listesi. Adenozin • Acil Endikasyonlar: Stabil SVT, stabil dar kompleksli taşikardiler • Mekanizma : A1 reseptörleri üzerinden tüm