Hücre fizyolojisi pdf

Salgı yapan hücre, yerel düzenleyici molekülleri hücre dışı sıvıya salar. • Hücre dışı sıvıya salınan moleküller, yakındaki hedef hücreler üzerine etki eder. Örneğin; Büyüme faktörü molekülleri. - Bir tek hücre üretir. → Yakındaki hücreler algılar. → Eşzamanlı olarak cevap oluştururlar. Hücre: Tüm canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi. • İnsan vücudunda trilyonlarca hücre bulunur. • Fare, insan veya filin hücreleri yaklaşık aynı büyüklükte. • Vücudun büyüklüğü hücre sayısıyla ilişkili. • Ortalama 10- 20 m çapında [ 1 m = 0, 001 mm ( 1000 m = 1 mm) ]. Hücre zarının görevleri 1. Hücre içindeki sitoplazmayı hücre dı şındaki dı ş ortamdan ayırır.

 • Bireyler arası iletişim aöf pdf

 • 8 sınıf ingilizce 1 ünite kelimeleri quiz pdf

 • Montauk projesi kitap türkçe pdf

 • Alice in wonderland lewis carroll pdf

 • Byg20g pdf


 • Video:Fizyolojisi hücre

  Hücre fizyolojisi

  Hücreleri di ğerlerinden ayırır. Kimyasal reaksiyonların olu şabilece ği belirgin bir yüzey olu şturur. Hücreye materyal giri ş- çıkı şını düzenler. Yapısında bulunan proteinler hücreye yapısal destek sa. Hücre Zarı: • Zar ya da membranlar yaşam için çok önemlidir, çünkü bir hücre 2 sebepten dolayı kendisini dışarıdaki ortamdan ayırmak zorundadır. • DNA, RNA ve benzeri yaşamsal moleküllerini dağılmaktan korumalıdır. • Hücre molekül yada organellerine zarar verebilecek yabancı molekülleri uzak tutmalıdır. Bu sıvının 2/ 3 hücre içinde bulunur ve hücre içi ( intrasellüler) sıvı adını alır, geriye kalanlar hücre dışı ( ekstrasellüler) sıvıdır. • Gerek hücre içi gerekse hücre dışı sıvısı, değişik ama sabit değerlerde tutulan elementler, proteinler, karbonhidratlardan oluşmaktadır. Hücre • Hücre: Tüm canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi! • İnsan vücudunda trilyonlarca hücre bulunur!

  • Fare, insan veya filin hücreleri yaklaşık aynı büyüklükte! • Vücudun büyüklüğü hücre sayısıyla ilişkili! • Ortalama 10- 20 µm çapında! HÜCRE FİZYOLOJİSİ DOÇ. MİTAT KOZ 1 2 HÜCRELERİN GENEL ÖZELLİKLEİ • Hücreler hem morfolojik ( şekilsel) hem de metabolik olarak çok büyük farklılıklar gösterirler. coli isimli bakteri 1µm ( µm= mikrometre= 1 metrenin milyonda biri) uzunluğundayken, aksonları 1 metre uzunluğunda olan sinir hücreleri vardır.