Zarflar çıkmış sorular pdf

ZARFLAR KONU TESTİ- 1 ( Testin " dinledebiyat. com" adresini kaldırmamak kaydıyla pdf olarak indirilip. çoğaltılmasında sakınca yoktur. Ancak herhangi bir yayın organında yayımlanması yasaktır. Aşağıdaki cümlelerde geçen “ doğru” kelimesi hangi şıkta zarf ( belirteç) görevinde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer – yön bildiren sözcük zarf göreviyle kullanılmıştır? A) Oraya ne zaman gelmek istesem yolu şaşırırım. B) Bu önlem sayesinde mikroplar içeri giremez. C) İstersen temizliğe yukarıdan başlayalım. D) İleride büyük bir ağaç göreceksin.

 • Causatives konu anlatımı pdf

 • 8 sınıf ingilizce 1 ünite kelimeleri quiz pdf

 • Montauk projesi kitap türkçe pdf

 • Alice in wonderland lewis carroll pdf

 • Byg20g pdf


 • Video:Zarflar sorular çıkmış

  Zarflar sorular çıkmış

  E) Kapının önünde bir bisiklet vardı. Çözüm Yolu: Yer – yön bildiren sözcük kök ( ya da gövde, çekim eki almamış) hâlinde kullanılırsa zarf olabilir. Dolayısıyla bu soru tipinde yer yön bildiren sözcükleri bulup herhangi bir ek almayan sözcüğü bulup işaretleyeceğiz. Çözüm: Ora- ya, yukarı- dan, ileri- de, önü- n- de sözcükleri ek almış; içeri sözcüğü almamış. Cevap B Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman bildiren sözcük zarf görevinde değildir? A) Ablam ve eniştem az evvel çıktı. B) Neredeyse her sabah bir tas çorba içer. C) Şair 1954’ te Sinop’ ta doğmuş. D) Demin bir adam seni sordu. E) Sabah, zihnin en iyi zinde vaktidir.

  Çözüm Yolu: Bu tip sorularda zaman bildiren sözcükler yüklemin zamanı bildirirse zarf olabilir. See full list on klasikhoca. zarflarÇikmiŞ sorular) 1. “ O, çocuk doğdu, çocuk öldü. ” cümlesindeki “ çocuk” sözcüğü, görevi yönünden, aşağıdaki Zarflar, Zarflar Çıkmış Sorular, Zarflar ÖSS- ÖYS Soruları. PDF dosyasındaki sorular sınav oturumuna ait testlere benzer formda düzenlenmiştir. Konuya ait soru sormak isterseniz aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. KPSS Türkçe Sıfatlar - Zarflar Testi isimli pdf dosyasını Adobe Acrobat Reader programı ile sorunsuz görüntüleyebilirsiniz. En iyi çözünürlük için dosyayı. Sınıf Türkçe zarflar ait testi indiriyorsunuz. Testler PDF formatındadır ve indirdiğiniz soruların cevap anahtarları dosya içerisinde verilmiştir. Zarflarla İlgili Çıkmış Sorular Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ fena” sözcüğü, hem anlamı hem de cümledeki görevi açısından ötekilerden farklıdır? A) Onun, söylendiği kadar fena bir insan olduğunu sanmıyorum. B) Çok fena bir yoldan geçerek buraya geldik.

  C) Bugün çok fena bir olaya tanık oldum. Dec 12, · Zarf Yaprak Testleri | PDF. Edebiyat ve Türkçe - Aralık 12, 2. Zarflar; TYT, AYT, KPSS, DGS gibi sınavların vazgeçilmez sorularından biridir. Bizler de zarflar konusunda ÖSYM sorularını baz alarak yaprak testler hazırlıyoruz. Ve bunların hepsini sizlere ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Fiil ve fiilimsilere sorulan “ nereye” sorusunun cevabı olan ve ek almamış biçimleriyle kullanılan ileri, geri, aşağı, yukarı, içeri, dışarı, öte, beri sözcüklerine “ yer- yön zarfı” denir. “ Yukarı, kocasının odasına çıktı. ” – Memduh Şevket Esendal “ Bir gün içinde yukarıdan aşağı inmiştik. ” – Ayla Kutlu “ Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum. ” – Falih Rıfkı Atay.

  Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını “ durum” bakımından tamamlayan bir sözcük vardır? ÖSS) A) Anlatılanları sessizce dinliyorduk. B) Öğleyin bize geleceğini söylüyor. C) Kimlik kartını cüzdanına yerleştirdi. D) Bu yıl Ege kıyılarını gezmek istiyoruz. E) Aşın sıcaklardan çamların çoğu kurudu. Çözüm Yolu: Soruda aslında durum zarfı sorulmaktadır. Cümle yüklemlerine “ nasıl? ” sorusunu sorup durum zarfını buluruz. Çözüm: A’ da nasıl dinliyorduk → sessizce → durum zarfı B’ de nasıl söylüyor → cevap yok, C’ de nasıl yerleştirdi → cevap yok, D’ de nasıl istiyoruz → cevap yok, E’ de nasıl kurudu → cevap yok ( Niçin kuruduğuna dair cevap var sadece) Cevap A Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme, zarf olarak kullanılmıştır?

  ÖYS) A) Onun en çok dikkat çeken yönü bakışları ve özellikle iri iri gözleriydi. B) Yarım yamalak İngilizcesiyle düşüncelerini anlatmaya çalıştı. C) Filmdeki korkunç sahneleri soğuk soğuk terler dökerek izledi. D) Tatil haberini duyan öğrenciler güle oynay.