Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği pdf

1997 yılında ufak bir tıpçı grubu tarafından kurulan ( COPE) ’ un şuan dünya genelinde farklı alanlardan 9000’ i aşkın üyesi mevcuttur. Organizasyonun amacı bilim dünyasında yer alan herkesi bilimsel araştırma teknikleri, etiği ve yayın hakları gibi konularda bilinçlendirmek ve etik dışı davranışlara engel olmaktır. bilim dünyasında yer alan herkesi bilimsel araştırma teknikleri, etiği ve yayın hakları gibi konularda bilinçlendirmek ve etik dışı davranışlara e ngel olmaktır. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç. MaddeBu Yönerge, bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik kurallarını ve yükseköğretim kurumlarının kendi bünyelerinde oluşturacakları bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının görev, yetki. 3/ 20 Bilimsel araştırma yöntemleri, iki ana grupta verilebilir. Bunlar şu şekilde verilebilir. Niceliksel araştırmalar 2. Niteliksel araştırmalar Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarında araştırmalar gözlem ve. Bilimsel Araştırma Yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca. Etik ihlalleri ve etik dıı davranılar.

  • Mann filter cross reference pdf

  • Bilim iş başında pdf

  • Yökdil çıkmış sorular 2017 pdf

  • Montauk projesi kitap türkçe pdf

  • Czerń i purpura pdf


  • Video:Etiği teknikleri yayın

    Etiği yayın teknikleri

    Yayın etiği ve temel ilkeleri. Yayın sürecinde etik dıı davranıúlar ve etik ihlalleri. Yazarlık hakkı sorunları. Taraflı yayın/ Editöryal etik akademik yayınların etik açısından değerlendirilmesi. Aratırma etik kurulları/ Yayın etiğine aykırı örneklerin incelenmesi. 6 - Bilimsel AraßtÝrmada Etik ve SorunlarÝ Bilimsel AraßtÝrmada Etik ve SorunlarÝ - 7 - – NS– Z Bilim ahlakÝ, kurulußundan bu yana, T rkiye Bilimler AkademisiÕnin ıncelikli bir ilgi alanÝnÝ olußturmußtur. Akademi yeleri, lkemizde bu ko- nuyla ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bilimde etik dÝßÝ davranÝßlarÝn st -