Damga vergisi beyannamesi pdf

We would like to show you a description here but the site won’ t allow us. Gelir Vergisi Kanunu’ nun Geçici 67. maddesinin ( 2), ( 4) ve ( 8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara iliúkin beyanname: İzleyen ayın 23. günü akúamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akúamına kadar ödenir. Damga Vergisi Beyannamesi ( Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için. damga vergisinin bulunmadığı hallerde damga vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Öte yandan isteğe bağlı olarak sürekli damga vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi halinde her ay damga vergisi beyannamesinin verilmesi, ödenecek damga vergisinin bulunmadığı aylarda da bildirimde bulunulması gerekmekte idi. Damga Vergisi Kanunu uygulamasında “ Belli Para” kavramı Bekir Çankır I. Giriş Damga vergisi mevzuatı, Osmanlı dönemine dayanan köklü bir geçmişe sahiptir. 1963 yılında yürürlüğe giren 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, yıllar içerisinde yapılan birçok değişiklikle günümüzde damga vergisi uygulamasına yön.

 • Anthony giddens sosyoloji pdf

 • 8 sınıf ingilizce 1 ünite kelimeleri quiz pdf

 • Montauk projesi kitap türkçe pdf

 • Alice in wonderland lewis carroll pdf

 • Byg20g pdf


 • Video:Beyannamesi vergisi damga

  Vergisi beyannamesi damga

  Sep 13, · Damga Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir ve Ödenir? İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar beyanname verilir ve 26. günü akşamında kadar da ödenir. Örneğin Haziran ayındaki bir sözleşmeye ait damga vergisi, en geç Temmuz ayının 23’ ünde beyan edilirken, 26 Temmuz’ da ödenmesi gerekir. hâlinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır. ( Ek fıkra: 15/ 7/ / 24 md. ) Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai art gibi bir sözlemenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, balı baına bir sözlemeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz. Birden fazla imzalı kağıtlar:. yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( 97, 20 TL. ) Kurumlar vergisi beyannameleri ( 129, 80 TL.

  ) Katma değer vergisi beyannameleri ( 64, 10 TL.